Strategische communicatie & Public Affairs

Strategische communicatie

Strategische communicatie is essentieel voor het verwezenlijken van uw organisatiedoelstellingen. Veranderingen in de omgeving kunnen een ingrijpend effect hebben op uw organisatie. Om succesvol te blijven, moet uw organisatie zich dan ook voortdurend aanpassen. Bij strategische communicatie gaat het steeds meer om de dialoog, interactie en multi- stakeholderprocessen.

Wietze Smid adviseert uw organisatie bij strategische communicatievraagstukken op het gebied van corporatie communicatie, public affairs, reputatiemanagement, crisismanagement en woordvoering. Als ervaren strategisch communicatie professional ondersteunt hij uw bedrijf met vraagstukken als:

  • Hoe vertalen we de organisatiestrategie in een concrete en doelgerichte communicatieaanpak?
  • Hoe kunnen we het vertrouwen van het publiek (terug)winnen?
  • Hoe komen we door middel van goede proactieve communicatie uit een defensieve positie?
  • Hoe communiceren we een voor ons spannende en impactvolle koerswijziging, overname of aankondiging naar media en onze belangrijke stakeholders?

Elke organisatie kent zo haar eigen communicatievraagstukken. Wietze adviseert u over de optimale communicatiestrategie voor uw organisatie.

Strategische communicatie
Public Affairs

Public Affairs

Een public affairs professional is van vele markten thuis. Zo is kennis van de Nederlandse en Europese politiek onontbeerlijk. En is economische en juridische kennis essentieel om inzicht te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen. Wietze Smid is een ervaren public affairs professional die over deze kennis beschikt. Hij helpt uw organisatie om de juiste strategische public affairs keuzes te maken.

Alles begint bij uw eigen organisatie. Waar staat uw organisatie voor? Wat wil uw organisatie? Belangrijk hierbij is te weten welke andere organisaties actief zijn in het stakeholderveld (stakeholdermanagement), welke verschillen van inzicht er bestaan in de discussie over het onderwerp (issuemanagement) en welke veranderingen in de maatschappij van invloed zijn op de eigen organisatie (o.a. wetgeving in voorbereiding). Naast public affairs advies, is Wietze ook beschikbaar voor interne trainingen en coaching over public affairs in een complex krachtenveld.